Công ty TNHH Rapid Vision Việt Nam

Công ty TNHH Rapid Vision Việt Nam

  • Giới thiệu Công ty:
  • Mã số thuế: 1001274100
  • Địa chỉ: Lô E3-2 (Thuộc Lô E3), Khu Công Nghiệp Liên Hà Thái (Green I, Xã Thụy Liên, Huyện Thái Thụy, Thái Bình
  • Ngành nghề:  Sản xuất gọng kính mắt.
  • Diện tích: 25.000 m2
  • Tổng vốn đầu tư: 12.5 triệu USD (tương đương 299.750.000.000 VNĐ )
  • Công suất thiết kế: 6.000.000 sản phẩm/năm

Hình ảnh sản phẩm

Tiến độ dự án:

Stt Nội dung Thời gian dự kiến
1 Khởi công xây dựng Quý I/2024
2 Hoàn thành xây dựng Quý III/2024
3 Lắp đặt thiết bị, máy móc, bắt đầu sản xuất thử Quý III/2024
4 Sản xuất chính thức Quý IV/2024

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI