TUYỂN DỤNG

KHU VỰC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG NỘI DUNG THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ CHI TIẾT
TỪ NGÀY ĐẾN NGÀY
Thái Bình Chuyên viên CHUYÊN VIÊN KINH DOANH TIẾNG TRUNG 07/11/2023 07/12/2023 HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ
Thái Bình Chuyên viên CHUYÊN VIÊN KINH DOANH TIẾNG ANH 07/11/2023 07/12/2023 HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ
Hà Nội Chuyên viên CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ 07/11/2023 07/12/2023 HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ
Thái Bình Chuyên viên NHÂN VIÊN VẬN HÀNH TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI 25/09/2023 25/10/2023 HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ
Thái Bình Chuyên viên Chuyên viên kinh doanh tiếng Nhật 15/07/2023 18/09/2023 HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ
Thái Bình Chuyên viên Chuyên viên quản lý Khu nhà Văn phòng 15/07/2023 24/07/2023 HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ
Hà Nội Kiến trúc sư Kiến trúc sư phát triển Dự án Bất động sản 03/06/2023 15/07/2023 HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ
Hà Nội Kỹ sư Kỹ sư Giám sát Xây dựng 03/06/2023 19/06/2023 HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ

Trang facebook: