Công ty Cổ phần Winsun Toys & Sports Việt Nam

Công ty Cổ phần Winsun Toys & Sports Việt Nam Hình ảnh sản phẩm

  • Giới thiệu công ty:
  •  Mã số thuế:    1001273234
  •  Địa chỉ:           Lô E3-3 (thuộc lô E3), Khu công nghiệp Liên Hà Thái (Green iP-1), Xã Thụy Liên, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam
  • Quy mô đầu tư tại KCN Liên Hà Thái:
  • Diện tích: 30.438 m2
  • Tổng vốn đầu tư: 350.000.000.000 VND
  • Công suất thiết kế: 18.000.000 sản phẩm

Các sản phẩm:

Tiến độ dự án:            

STT Nội dung Thời gian dự kiến
1 Hoàn thành pháp lý dự án Quý 3/2023
2 Khởi công xây dựng nhà xưởng Quý 4/2023
3 Hoàn thành xây dựng nhà xưởng Quý 4/2024
4 Lắp đặt thiết bị, máy móc, bắt đầu sản xuất thử Quý 1/2025
5 Sản xuất chính thức Quý 1/2025

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI