Công Ty TNHH Winsun Smile Việt Nam

  • Ngày ký MOU: 13/6/2023
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Ngành nghề: sản xuất sản phẩm từ plastic và các sản phẩm phao bơi.
  • Diện tích: 3,0438ha
  • Lô đất ký thuê: E3-3

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI