Sản xuất công nghiệp bắt đầu phục hồi trong trạng thái bình thường mới

Với việc các địa phương lần lượt gỡ bỏ giãn cách, khôi phục hoạt động sản xuất - kinh doanh, sản xuất công nghiệp đã khởi sắc trong tháng Mười.

“Sản xuất công nghiệp trong tháng Mười khởi sắc khi các biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng, hoạt động sản xuất - kinh doanh từng bước được khôi phục trong trạng thái bình thường mới”, Tổng cục Thống kê đã nhận định như vậy khi công bố số liệu thống kê về tình hình kinh tế - xã hội tháng Mười và 10 tháng năm 2021.

Cụ thể, theo Tổng cục Thống kê, Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10/2021 ước tính tăng 6,9% so với tháng trước và giảm 1,6% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, xu hướng đã tích cực hơn. Tuy nhiên, trong tháng, IIP ngành khai khoáng vẫn giảm 7,2%; ngành chế biến, chế tạo giảm 1,6% so với cùng kỳ.

Tính chung 10 tháng năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2020. Con số này đã cao hơn tốc độ tăng 2,6% của cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 4,5% (cùng kỳ năm 2020 tăng 4,1%), đóng góp 3,99 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 4,1%, đóng góp 0,36 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,4%, đóng góp 0,05 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 7%, làm giảm 1,1 điểm phần trăm trong mức tăng chung.

Số liệu thống kê cho biết, IIP 10 tháng năm 2021 của một số ngành trọng điểm thuộc ngành công nghiệp cấp II tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, sản xuất kim loại tăng 25,1%; sản xuất xe có động cơ tăng 12,5%; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 10,5%; dệt tăng 7,8%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 6,4%; sản xuất trang phục và hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải, tái chế phế liệu cùng tăng 5,1%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 4,3%.

Ở chiều ngược lại, chỉ số IIP của một số ngành giảm. Trong đó, sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu giảm 19,2%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 13,3%; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc, thiết bị giảm 8,7%; sản xuất đồ uống giảm 5,8%; sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 5,4%.

Nếu tính theo địa phương, Tổng cục Thống kê cho biết, IIP 10 tháng năm 2021 của 45 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 11 địa phương tăng cao.

Ở chiều ngược lại, một số địa phương có chỉ số IIP 10 tháng năm 2021 so với cùng kỳ năm trước giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo Tổng cục Thống kê, một số sản phẩm công nghiệp chủ lực trong 10 tháng năm 2021 tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Đó là linh kiện điện thoại - tăng 38,8%; thép cán - tăng 37,3%; xăng dầu các loại - tăng 15,5%; khí hóa lỏng LPG - tăng 14,1%; ô tô - tăng 12,4%; sắt, thép thô - tăng 11,4%...

Nhưng ngược lại, một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước. Chẳng hạn, tivi các loại - giảm 40,4%; khí đốt thiên nhiên dạng khí - giảm 18,6%; bia các loại - giảm 10%; đường kính giảm - 9%; dầu mỏ thô khai thác - giảm 6,9%...

Sản xuất có dấu hiệu phục hồi nên số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm ngày 01/10/2021 tăng 7,7% so với cùng thời điểm tháng trước.

Tuy vậy, nếu so với cùng thời điểm năm trước, vẫn giảm 7,9% so với cùng thời điểm năm trước. Điều này cho thấy, sản xuất - kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn. Thời gian gần đây, tình trạng thiếu lao động đã trở thành mối lo của các doanh nghiệp.