Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thăm và kiểm tra Khu công nghiệp Liên Hà Thái

Danh sách video