Thái Thụy: Triển khai kế hoạch diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023

Chiều ngày 18/5, huyện Thái Thụy tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch, nhiệm vụ diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023.
 

Đại biểu dự hội nghị.

Theo kế hoạch, huyện Thái Thụy tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn dự kiến vào trung tuần tháng 6. Địa điểm diễn tập thực binh là tại khu vực cảng cá Tân Sơn, đèn hải đăng, tổ dân phố số 9 (thị trấn Diêm Điền). Thành phần khung diễn tập gồm: Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, lãnh đạo các ban của đảng, đoàn thể trực thuộc Huyện ủy; Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện; các phòng ban, cơ quan có liên quan cùng Bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND, chỉ huy trưởng quân sự, trưởng công an thị trấn Diêm Điền và xã Thụy Hải. Nội dung diễn tập gồm: giai đoạn 1 diễn tập vận hành cơ chế; giai đoạn 2 thực hành xử lý tình huống, trong đó các vấn đề huấn luyện như thực hành sơ tán nhân dân khu vực nuôi trồng thủy sản; thực hành kêu gọi, sắp xếp tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn; thực hành xử lý tình huống cháy tàu và tìm kiếm cứu nạn ngư dân bị nước cuốn trôi.

 Để thực hiện thành công diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, huyện đã thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức, khung diễn tập và các tiểu ban. Đồng thời xây dựng văn kiện, luyện tập phân đoạn, tổng hợp kế hoạch của ban chỉ đạo diễn tập huyện. Trên cơ sở đó, phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia diễn tập. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền, ban chỉ huy phòng, chống thiên tại và tìm kiếm cứu nạn các cấp khi có tình huống thiên tai xảy ra.