Số doanh nghiệp thành lập mới và rút khỏi thị trường đều tăng mạnh

Mặc dù số lượng doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng trong 11 tháng năm 2022, nhưng số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường cũng tăng cao.

Số doanh nghiệp thành lập mới và rút khỏi thị trường đều tăng mạnhNhiều chủ doanh nghiệp cho biết hoạt động sản xuất, kinh doanh ngừng trệ do tác động của lạm phát tại các nền kinh tế lớn. 

Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tháng 11.2022, cả nước có 11.943 doanh nghiệp thành lập mới, mặc dù giảm 8,3% so với tháng trước nhưng tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước.

Điều đáng nói là cả nước còn có 6.267 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 60,6% so với tháng trước và tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính chung 11 tháng năm 2022, cả nước có 194,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 33,2% so với cùng kỳ năm trước.

TS Nguyễn Thị Hương – Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê phân tích: Căn cứ trên các số liệu cho thấy, bình quân một tháng có 17,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Tuy nhiên, tình hình khó khăn vẫn hiện hữu do tác động của lạm phát tại nhiều nền kinh tế lớn; xung đột Nga – Ukraina chưa vãn hồi; dịch COVID-19 đang có dấu hiệu phức tạp tại nhiều quốc gia, đặc biệt là các quốc gia có quan hệ kinh tế, đầu tư... thương mại với Việt Nam nên các doanh nghiệp trong nước tiếp tục gặp khó khăn.

Do đó, trong 11 tháng năm 2022, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 132,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 24,3%; bình quân một tháng có 12 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.