Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

TẦM NHÌN: Chúng tôi nuôi dưỡng giấc mơ trở thành một trong những doanh nghiệp thuộc Top 5 tại Việt Nam trong lĩnh vực phát triển hạ tầng KCN- Đô thị - Dịch vụ.

SỨ MỆNH: Thu hút các Doanh nghiệp hàng đầu Thế Giới đầu tư vào Việt Nam để biến những mảnh đất hoang sơ thành các KCN hiện đại, biến những vùng nông thôn kém phát triển thành các Khu đô thị - dịch vụ cao cấp, tạo công ăn việc làm và mang lại cuộc sống bền vững cho hàng triệu lao động, đóng góp thật nhiều giá trị cho xã hội.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: “Hợp tác - Chia sẻ - Đam mê - Nhiệt huyết - Dấn thân”