Sự hình thành Green i-Park (GiP)

Với kinh nghiệm thành công từ thực tiễn hơn 10 năm về phát triển hạ tầng KCN cũng như thu hút nguồn vốn FDI cùng với các nhân sự có nhiều kinh nghiệm trong công tác GPMB, xây dựng và điều hành quản lý KCN. Đầu năm 2019, chúng tôi thành lập Công ty Cổ phần Green i – Park (GiP) với tiêu chí lấy kinh nghiệm thực tiễn, lấy ước mơ khát vọng để đầu tư xây dựng các dự án tầm cỡ quốc gia, mang giá trị kinh tế cao, mang lại thu nhập và công việc cho người lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương, đặc biệt là tỉnh Thái Bình. GiP đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành địa phương để cùng nhau phát triển và hướng tới một chuỗi KCN xanh về cảnh quan và sạch về công nghệ.

Với tâm thế đó, Chúng tôi mong muốn xây dựng Thái Bình hướng đến là đầu tàu về thu hút vốn FDI. Cùng với đó là tạo việc làm cho hàng chục nghìn người lao động tại địa phương. Đặc biệt, thúc đẩy nền kinh tế địa phương phát triển nhanh chóng, bắt kịp với các địa phương khác thuộc Top đầu đất nước về thu ngân sách.