Công ty CJ Co., LTD

Công ty CJ Co., LTD

  • Quốc gia: Hàn Quốc
  • Quy mô: 7000 m2
  • Ngành nghề: Sản xuất, gia công băng (tapes), phim (film) dùng cho các sản phẩm điện tử
  • Tổng vốn đầu tư: 4 triệu USD
  • Tình trạng:  Đã ký MOU, Đang làm hồ sơ IRC

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI